Κόλλες Πλακιδίων σε συσκευασίες των 5 και 25 κιλών.

Οι κόλλες πλακιδίων χρησιμοποιούνται για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, σε δάπεδα και τοίχους, σε εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους και σε ποικίλα υποστρωμάτων όπως σκυρόδεμα, πλινθοδομή, σοβά, τούβλα, τσιμεντοκονία, κλπ. Επιλέγουμε την κόλλα πλακιδίων ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, το μέρος που θα κολλήσουμε τα πλακάκια και την ανθεκτικότητα σε συστολές διαστολές που θέλουμε να έχει. Όσο καλύτερη είναι η κόλλα πλακιδίων τόσο πιο υψηλή τιμή έχει.