Τα δίχτυα σκίασης είναι χρήσιμα για τη δημιουργία σκίασης πάνω από καλλιέργειες, θέσεις στάθμευσης και γενικά μέρη που θέλουμε να προστατεύσουμε από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Διατίθενται σε διάφορα πλάτη. Πωλούνται με το μέτρο ή σε κουλούρες των 50 μέτρων.