Κασμάδες, τσεκουροαξίνες, τσεκουροκασμάδες, τσεκουρκασμαδάκια, τσεκουροστενές, κασμάς με στρογγυλή κεφαλή, μίνι κασμαδάκια αρχαιολογίας, τσαποκασμάδες, δικέλια.