Πηρούνες, δικέλια, δικράνια, κυρτές πηρούνες, πατητές πηρούνες. Οι πηρούνες είναι απαραίτητα εργαλεία για τον κήπο και το χωράφι.