Πριόνια για κλάδεμα και κόψιμο κλαδιών. Ίσια, κυρτά, κονταροπρίονα.