Διάφορες κόλλες. Ξυλόκολλες, εποξικές δύο συστατικών, σφραγιστική ταινία, υγρό μέταλλο. Η τεχνολογία στις κόλλες έχει εξελιχθεί πολύ.