Οι εξωλκείς είναι εργαλεία κατάλληλα για τα συνεργεία αυτοκινήτων. Είναι εργαλεία ειδικών εφαρμογών.
Για μηχανικά μέρη που χρειάζεται πίεση για να βγούν.