Η κατσαβιδιέρα είναι σχεδιασμένη για εφαρμογές σε γυψοσανίδα.