Προϊόντα Μόνωση-Σφράγιση-Στεγάνωση. Ασφαλτικές μεμβράνες, ελαστομερή, σιλικόνες, συγκολλητικά, σφραγιστικά.

Αυστηρές επιλογές προϊόντων στο Chromobil.