Μονωτικά υλικά – Συγκολλητικά Σφραγιστικά. Ελαστικά σφραγιστικά και συγκολλητικά. Θιξοτροπικά εποξειδικά. Ενέσιμες εποξειδικές ρητίνες.