Τα καβαλέτα είναι για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Για πιο εύκολη χρήση εργασίας σε ψηλά σημεία είναι σταθερά στη χρήση τους.