Φλόγιστρα αερίου για χρήση σε υδραυλικές εργασίες συγκόλλησης χαλκοσωλήνων.