Το αντισκωριακό αστάρι νερού Primetal Aqua χρωτέχ είναι για τη βαφή μεταλλικών επιφανειών. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα στις μεταλλικές επιφάνειες

Τιμή: 9,00

Σε απόθεμα