Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Το κείμενο που ακολουθεί δίνει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γνωστής ως GDPR.

To www.chromobil.gr είναι ιστότοπος-ηλεκτρονικό κατάστημα που δίνει τη δυνατότατα σε οποιονδήποτε χρήστη του διαδικτύου να περιηγηθεί στις σελίδες του:

 1. ανώνυμα, με σκοπό την ενημέρωση και θα αποκαλείται στο εξής “απλός χρήστης”
 2. επώνυμα, για αγορές προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και θα αποκαλείται “πελάτης”.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ατομική επιχείριση Γεώργιος Μπιλανάκης με διακριτικό τίτλο Chromobil, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την επιχείριση, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Η επιχείρηση Chromobil με έδρα Ηρακλέους 4, 19442, Κίτσι, Κορωπί, Αττική, email: [email protected] τηλ: 210.89.74.075 & 6955.30.81.73, website: www.chromobil.gr, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Δεδομένα και Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Συλλέγουμε δεδομένα απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Αυτά είναι τα ίδια τόσο για απλή παραγγελία όσο και για εγγραφή (προαιρετικά) στην ιστοσελίδα μας και έχουν ως εξής:

 • Ονοματεπώνυμο (πελάτη & παραλήπτη παραγγελίας εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο)
 • Στοιχεία διεύθυνσης πελάτη και παράδοσης (εάν είναι διαφορετικά)
 • Τηλέφωνο (κινητό ή και σταθερό)
 • Email (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)

Εάν πρόκειται για έκδοση τιμολογίου προς επαγγελματία ή επιχείρηση ζητούνται:

 • Α.Φ.Μ (αριθμός φορολογικού μητρώου)
 • Επωνυμία
 • Επαγγελματική δραστηριότητα.

Σε κάθε παραγγελία, εκτός των πωληθέντων προϊόντων, καταγράφεται η διεύθυνση IP (Internet Protocol address). Ο πελάτης λαμβάνει αντίγραφο σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με την αποστολή της παραγγελίας αντίστοιχα.

Χρήση και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

Οι παραγγελίες που εκτελούνται διατηρούνται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή (αντίγραφο του δελτίου παραγγελίας που λαμβάνει ο πελάτης). Ο χρόνος διατήρησης των στοιχείων των παραγγελιών είναι ανάλογος του χρόνου διατήρησης των νομίμως εκδοθέντων παραστατικών (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) που συνοδεύουν και τεκμηριώνουν την κάθε παραγγελία ξεχωριστά.

Μη εκτελεσμένες παραγγελίες (δεν έχουν αποσταλεί και δεν έχει εκδοθεί εκ τούτου παραστατικό) διαγράφονται οριστικά και κανένα στοιχείο τους δεν μπορεί να ανακληθεί.

Δεν συλλέγουμε στοιχεία πιστωτικών καρτών, καθώς τις πληρωμές αυτές αναλαμβάνουν και εγγυώνται η Eurobank-Ergasias και η PAYPAL με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Η ιστοσελίδα μας διαθέτει πιστοποιητικό ασφάλειας SSL ώστε να γίνεται με ασφάλεια η διακίνηση δεδομένων από και προς αυτήν.​​
Οι κωδικοί που χρησιμοποιεί ο πελάτης για την πρόσβαση στον λογαριασμό του είναι κωδικοποιημένοι.

Επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας

O server ο οποίος φιλοξενεί το www.chromobil.gr προστατεύεται με τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας:

 • προστασία από DDOS επιθέσεις με firewall
 • προστασία από hackers, bots που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστότοπους
 • προστασία από διασπορά spam, ιών & παραπλανητικών (phishing) email
 • απενεργοποίηση μολυσμένων/ευπαθών εφαρμογών και ενημέρωση πελάτη για αναβάθμισης και ισχυροποίηση της ασφάλειας στις εφαρμογές του.

Επίσης λαμβάνονται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας (backups) της ιστοσελίδας για επαναφορά σε περίπτωση.
Τέλος χρησιμοποιούνται antivirus προγράμματα για ασφάλεια από κακόβουλα λογισμικά κ.α.

Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Κοινοποιούμε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία παραλήπτη για την διεκπεραίωση των αποστολών από τις εταιρείες ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργαζόμαστε: ACS courier & ELTA courier.

Για την ορθή και ασφαλή διαχείριση των στοιχείων αυτών από πλευράς των εταιρειών ταχυμεταφορών παραπέμπουμε στα www.acscourier.net/el/security-statement-gdpr και www.elta-courier.gr.

Επίσης σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal, κοινοποιούνται κατά απαίτηση της εταιρείας τα στοιχεία παραγγελίας για ενημέρωση και τεκμηρίωση έναντι του πελάτη της χρέωσης (βλ. σχετικά www.paypal.com/gdpr).

Δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κοινοποιήσουμε, μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε τα προσωπικά δεδομένα πελατών μας σε τρίτο και για οποιονδήποτε σκοπό. Εξαιρείται η περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές με άρση απορρήτου (ν.2225/1994).

Δικαιώματα Πελάτη

Ο εγγεγραμμένος πελάτης έχει έναν μοναδικό κωδικό που ορίζει ο ίδιος και με αυτόν μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό του

Μπορεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο, οποτεδήποτε θελήσει και να επιλέξει εάν επιθυμεί ή όχι να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter).

Σε περίπτωση απενεργοποίησης των newsletters, η μόνη επικοινωνία (e-mail, τηλεφωνικά, SMS) θα είναι αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση παραγγελιών.

Ο πελάτης δικαιούται:

 • Να πληροφορηθεί για τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.
 • Να μπορεί να τροποποιεί τα δεδομένα αυτά.
 • Να ζητήσει διαγραφή του λογαριασμού του.
 • Να λάβει σε αρχείο (ηλεκτρονική μορφή) τα αποθηκευμένα προσωπικά του δεδομένα.
 • Να ενημερώνεται επιμέρους σχετικά, όπου αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία και να δίνει ή όχι τη συγκατάθεση του.

Τα παραπάνω εξυπηρετούνται από τον σύνδεσμο Εργαλεία GDPR

Πολιτική Χρήσης Cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψης στον ιστότοπό μας, ο χρήστης βλέπει τις σελίδες του και ταυτόχρονα φορτώνει τα cookies που τυχόν περιέχουν στη συσκευή του. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) με ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό, μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα και ονομάζονται Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) και περιλαμβάνουν session & persistent cookies:

Cookies επίσκεψης (session cookies), δηλαδή προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Αυτά προορίζονται για τους επισκέπτες (καλάθι αγορών επισκέπτη) και για συνδεδεμένους πελάτες (για διατήρηση της σύνδεσης τους) έως τη λήξη του cookie (έως τη διαγραφή του από τον browser για τους επισκέπτες και για πεπερασμένο χρονικό διάστημα για συνδεδεμένους χρήστες).

Μόνιμα cookies (persistent cookies), που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie) έως τη διαγραφή του cookie από τη συσκευή του χρήστη. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για να θυμόμαστε το όνομα χρήστη ή τις προτιμήσεις του χρήστη ως προς την παραμετροποίηση του ιστότοπού μας.

Cookies Που Χρησιμοποιούμε

_ga, _gat _gid: σχετίζονται με το Google Analytics και τα στατιστικά χρήσης του ιστότοπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics, για λόγους ιστορικής παρακολούθησης, ενημέρωσης και βελτίωσης της εμπειρίας που προσφέρει στους επισκέπτες της. Μέσω του Google Analytics, εντελώς ανώνυμα, μπορούμε να βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας οι επισκέπτες. Π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτονται, πως ήρθαν στον ιστότοπό μας, πόση ώρα έμειναν σε μία σελίδα, ποια είναι η διαδρομή που ακολούθησαν εντός του ιστότοπου, κ.λπ.

wp-settings, wp-settings-time: απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου.

yith_wcwl_products: διατηρεί τα προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στη λίστα επιθυμιών.

Κατάσταση Αποδοχής ή Όχι των Cookies

Τα cookies είναι απενεργοποιημένα
Αποδοχή των cookies κάνοντας κλικ στο "Αποδοχή", στο πλαίσιο.

Ρυθμίσεις cookies για πλοηγούς & συσκευές

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τον περιηγητή του (browser: Firefox, Chrome, Opera, Safari κτλ) να απορρίπτει τα cookies, μπορεί να περιηγηθεί στο vikids.gr ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες της οπότε και είναι απαραίτητη η αποδοχή τους.

Για να διαχειριστείτε τα cookies σας, παρακαλούμε επιλέξτε τον browser σας από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Υπολογιστές
Κινητές συσκευές

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή στο παραπάνω κείμενο ώστε να συμπεριλάβει πιθανές ελλείψεις, προσθήκες ή αλλαγές στη νομοθεσία. Οι επισκέπτες και οι πελάτες θα ενημερώνονται για τις αλλαγές επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα.

Αθήνα, 07/07/2018